دوره های آموزشی

بخش آموزش فستو با توجه به سابقه 44 ساله در ايران و پشتوانه علمي 80 ساله در آلمان با تجهیزات كمـك آمـوزشي پيشـرفتـه و مدرسین با تجربــه ، دوره هــاي آمـوزشي خود را در زمينه هاي مختلف مهندسي اتوماسیون صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی فستو آلمان به اجرا درآورده است و در اين راستا متجاوز از 55.000 نفر از پرسنل متخصص صنايع ايران را در مراكز خود آموزش داده است .

آکادمی فستو

علاوه بر برگزاری دوره های استاندارد آموزشی، جهت پرورش مهارت و آماده سازی نیروی کار جوان و فارغ التحصیلان و علاقمندان با مفاهیم صنعتی و ارایه آموزش های مدرن جهانی توانسته ایم با همکاری فستو آلمان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای آکادمی فستو را جهت برگزاری دوره های آموزشی مکاترونیک راه اندازی نماییم که در آینده با برنامه ریزی های بعمل آمده دوره های مدیریت منابع آب(آکواترونیک) و انقلاب صنعتی چهارم نیز اجرا خواهد شد.

لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایل ذیل را مطالعه فرمایید :

آکادمی فستو